Авто прокат Czechocar - аренда автомобилей в Чехии!

Едьте с нами!

Простая система брони с расчётом цены проката онлайн и возможностью заказа дополнительных услуг.

С удовольствием Вам предоставим полную информацию об условиях проката наших автомобилей и оформим Вашу заявку. Звоните БЕСПЛАТНО 800 321 321!

Действующий перечень цен на аренду автомобилей.

Текущие мероприятия!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Валю́тный курс

Информация о транспорте (только на чешском)

D1, km 310, ve směru Praha: Dopravní uzavírky a omezení

nehoda, neprůjezdné dva jízdní pruhy , provoz pouze jedním jízdním pruhem, z důvodu dopravní nehody v protisměru

D1, mezi km 80 a 79, ve směru Praha: Dopravní situace

(zpráva zrušena)

P+R Zličín: Parkování

plně obsazeno ,

P+R Zličín II: Parkování

plně obsazeno ,

D1 - 207.7km na trase Říkovice - Praha: Nebezpečné překážky

Pozor! Předmět na vozovce ; Od 19.8.2017 18:10 do 18:45; D1 - 207.7km na trase Říkovice - Praha; předmět na vozovce, pozor; kusy pneumatiky v jízdním pruhu

D0, mezi km 23 a 21.3, ve směru D1: Dopravní situace

tvorba kolon vozidel dopravní zácpa ,

D10 - 70.1km na trase Praha - Turnov: Nebezpečné překážky

Pozor! Předmět na vozovce ; Od 19.8.2017 17:40 do 18:45; D10 - 70.1km na trase Praha - Turnov; Pozor! Předmět na vozovce; kličkující cyklista na dálnici

na silnici 396 v obcích Moravský Krumlov a Olbramovice okres Znojmo , délka 2.8km; Asi 2 km za Olbramovicemi, směr Vémyslice.: Nebezpečné situace

Pozor! Zvířata na vozovce překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností ; Od 19.8.2017 16:50 do 18:55; na silnici 396 v obcích Moravský Krumlov a Olbramovice okres Znojmo , délka 2.8km; Asi 2 km za Olbramovicemi, směr Vémyslice.; Pozor! Zvířata na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Sražený pes uprostřed vozovky.

D1, km 310, ve směru Bohumín – PL: Nehody

nehoda nákladního vozidla požár vozidla komunikace dočasně uzavřena, nehoda nákladního vozidla; požár vozidla; komunikace dočasně uzavřena; havárie cisterny do betonových svodidel, ta jsou rozeseta po celé vozovce. Směr Ostrava je zcela uzavřen, směrem na Olomouc jsou zavřeny 2 JP

na silnici 10567 u obce Modrá Hůrka okres České Budějovice: Sjízdnost vozovky

Pozor! bahno na vozovce ; Od 19.8.2017 15:35 do 19:35; na silnici 10567 u obce Modrá Hůrka okres České Budějovice; Pozor! bahno na vozovce

D7 EXIT 9 (Bouchalka), směr Praha: Omezení na výjezdových komunikacích

výjezd z dálnice uzavřen práce na silnici , provádění stavby „Rekonstrukce mostu č. ev. 00719-1-Bouchalka“, provádění ETAPY 7. Objízdná trasa ve směru Buštěhrad, Stehelčeves, Libochovičky a Závod je vedena po dálnici D7 na MÚK Buštěhrad ( EXIT 7 ), odkud je vedená po silnicích přes obce Buštěhrad, Stehelčeves a Dřetovice.

v ulici Ke Špitálskému lesu v obci Plzeň: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce ; Od 19.8.2017 12:55 do 20.8.2017 13:00; v ulici Ke Špitálskému lesu v obci Plzeň; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce 1x2 m. HZS na místo.

v ulici Na Hájovně v obci Kdyně okres Domažlice , délka 287m: Sjízdnost vozovky

Pozor! Olej na vozovce ; Od 19.8.2017 12:50 do 20.8.2017 12:55; v ulici Na Hájovně v obci Kdyně okres Domažlice , délka 287m; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce, HZS na místo.

ulice Junácká, mezi křižovatkami ulic Mitrovická a Ječmínkova, Stará Bělá, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , rekonstrukce kanalizace. Objížďka - bez rozlišení: silnice II/478 (ulice Mitrovická) - ulice Junácká, Stará Bělá, Ostrava, přes: ulice Blanická

ulice Krupská, Na polníku, v oci Praha 10, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , z důvodu provádění opravy horkovodu (dle odsouhlasených situací): 1) úplná uzavírka ulice Krupská od křižovatky s ulicí Dubečská k úrovni východní hrany objektu č. 1978/28 v termínu od 27.7.2017 (7:00) do 16.9.2017 (19:00), 2) úplná uzavírka bezejmenné účelové komunikace č. NN4813 na konci slepého úseku v úrovni stožáru VO č. 016517 v termínu od 2.8.2017 (7:00) do 16.9.2017 (19:00). Dopravní obslužnost neuzavřených úseků bude umožněna. V uzavřených úsecích nebude dopravní obsluha po dobu stavebních prací možná s výjimkou příjezdu vozidel IZS. Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické.; Objížďka - bez rozlišení, Objížďka 1: ulice Dubečská - ulice Kolovratská, Praha 10, Praha, Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické.; Objížďka - bez rozlišení, Objížďka 2: ulice Průběžná - ulice Ke Strašnické, Praha 10, Praha, Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické., Vydal: ÚMČ Praha 10

ulice Ke sv. Izidoru - Malebná - Medkova, v obci Praha 11, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , obnova kabelů kVN a kNN. ; Objížďka - bez rozlišení: 7. května, Bartůňkova, Ke sv. Izidoru, Lažanského, Malebná, Medkova, Na sádce, Saudkova, Skřivanova, Starochodovská, Švabinského, Švandrlíkovo náměstí, Türkova, U kolonie, V parku, Zakouřilova, silnice: místní komunikace, D1, staničení neznámé, ve směru Praha, D1, staničení neznámé, ve směru Bohumín – PL, Vydal: ÚMČ Praha 11

ulice Zenklova, nájezd na ul. V Holešovičkách směr centrum, Praha 8, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , realizace souvislé údržby komunikace, objížďka po trase: Zenklova, Bulovka, Povltavská

ulice Mánesův most - náměstí Jana Palacha, Praha: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, mimořádná událost , natáčení filmu Jan Palach, objížďka přes most Legií, Vítězná, Újezd, Karmelitská, Malostranské n., Letenská, Klárov, nábř. E. Beneše, Čechův most. V opačném směru po trase Čechův most, nábř. E. Beneše, Klárov, Valdštejnská, Tomášská, Malostranské n., Karmelitská, Újezd, Vítězná, , mostLegií.

ulice K poště od ul. K Říčanům po křiž. s ul. Přátelství, v obci Praha Uhříněves, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , uzavřeno; v souvislosti s opravou ul. Přátelství.

ulice 17. listopadu, mezi křižovatkami Na rejdišti - nám. Jana Plalacha, Praha: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, mimořádná událost , natáčení filmu Jan Palach, objízdná trasa: Čechův most, nábř. E. Beneše, Klárov, Mánesův most

silnice II/449, v katastru obce Čelechovice na Hané, část obce Studenec - v katastru obce Slatinky, okr. Prostějov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , úplná uzavírka silnice II/449 v úseku od křižovatky se silnicí III/44928 u Čelechovic na Hané - Studence po začátek obce Lípy z důvodu provádění prací na opravě silnice.; Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , do 12 t: přes: silnice III/44928 (Olšany u Prostějova), Popis pro jízdu ze Slatinic do Smržic. Vozidla do 12 t jedoucí po silnici II/449 směr Smržice odbočí v křižovatce s III/44925 před obcí Lípy vlevo a po III/44925 dojedou do Olšan u Prostějova, zde v křižovatce s III/44928 odbočí vpravo a po III/44928 dojedou na křižovatku s II/449 kde naváží na původní trasu. Objízdná trasa je obousměrná ; Objížďka - pro vozidla nad 12 t: přes: místní komunikace (Lutín), silnice III/4353 (Dubany), Popis pro jízdu ze Slatinic do Smržic. Vozidla nad 12 t jedoucí po silnici II/449 směr Smržice odbočí v křižovatce s II/570 v obci Slatinice vlevo a po II/570 dojedou do Lutína, zde v křižovatce vpravo na III/57011 a po této do Olšan u Prostějova, zde v křižovatce vpravo a po III/44928 na křižovatku s III/5707, zde vlevo a po III/5707 přes Hablov do Duban, zde v křižovatce vpravo a po III/4353 do Smržic, kde opět naváží na II/449. Objízdná trasa je obousměrná. , Vydal: Magistrát města Prostějova

ulice Olšanská, Praha 3: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdný pravý jízdní pruh práce na silnici ,

 

Статьи

Аренда автомобилей в Чехии с давними традициями

Компания Czechocar а.о. была основана уже в начале 90-х годов прошлого века и поэтому может похвастаться уже почти 20-летней историей. Основным направлением компании Czechocar являются услуги по аренде автомобилей в Чехии и других странах Европы. Наши филиалы находятся во всех крупных городах, таких как Прага, Брно, Острава, Чешские Будейовице и 77 других городах. Кроме того, наша аренда авто в Праге и других чешских городах предоставляет возможность вернуть арендованный автомобиль вне территории Чешской республики, в рамках Европейского союза, о чём можно больше прочитать на странице Односторонний прокат.

Аренда автомобилей в Праге

Естественно, практически каждая крупная компания имеет свои офисы в Праге и, конечно, Czechocar не исключение. Мы делаем все, чтобы арендовать автомобиль в Чехии нашим клиентам было просто. Основной филиал находится в Праге - в Конгрессовом центре рядом с метро Вышеград. Это место было выбрано не только благодаря его легкой доступности из центра или аэропорта, но и потому, что мы предлагаем услуги аренды автомобилей в Праге не только для индивидуальных клиентов, но и для гостей международных конференций. Другой пражский филиал находиться в пражском аэропорту Рузине прямо напротив зала прилетов. Дополнительную информацию обо всех наших филиалах Вы можете получить на странице Контакты. Надеемся, эта информация поможет вам без проблем арендовать автомобиль в Праге на необходимый срок.

Арендовать авто в Чехии с туристической программой

Аренда автомобилей Czechocar является компанией, постоянно следящей за потребностями своих клиентов и повышающей уровень их обслуживания. Более половины наших клиентов – это туристы. Поэтому мы подготовили новинку в виде Туристической программы, которая позволяет не только увидеть самые красивые места в Чешской Республике, но и получить скидку на аренду машины в Праге и других городах страны в размере до 15% от уже оплаченной суммы! Вы получаете возможность арендовать машину в Праге и совместить комфорт передвижения с интересной туристической программой. В дополнение Вы можете получить очень полезную информацию в локальных филиалах о регионе, где вы собираетесь путешествовать. Более подробную информацию Вы получите на на странице Туристическая программа.

Аренда автомобилей - Центральный офис

Аренда автомобилей Czechocar a.s.
Конгресс-центр Прага, 5. května 65, Прага 4, 140 00
Э-мейл: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (круглосуточно)

 

Аренда автомобилей в Чехии, Czechocar a.s.