Авто прокат Czechocar - аренда автомобилей в Чехии!

Едьте с нами!

Простая система брони с расчётом цены проката онлайн и возможностью заказа дополнительных услуг.

С удовольствием Вам предоставим полную информацию об условиях проката наших автомобилей и оформим Вашу заявку. Звоните БЕСПЛАТНО 800 321 321!

Действующий перечень цен на аренду автомобилей.

Текущие мероприятия!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Валю́тный курс

Информация о транспорте (только на чешском)

Msgre.Šrámka: Parkování

plně obsazeno,

Strahovský tunel, směr Smíchov, Praha: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen ,

ulice Cesta Svobody - ulice Scheinerova, Říčany, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka místní komunikace ul. Politických Vězňů v úseku mezi ul. Cesta Svobody a Rýdlova, vše v k.ú. Říčany u Prahy, z důvodu rekonstrukce uvedené komunikace, Vydal: Městský úřad Říčany

ulice Kosmonautů, Chomutov, okr. Chomutov, přes: místní komunikace, ulice Kosmonautů: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka provozu v ul. Kosmonautů z důvodu frézování a pokládky živičného povrchu. Průjezd vozidel IZS dle postupu a druhu prací (při pokládce živice s omezením).; Objížďka - jednosměrná: ulice Alfonse Muchy - ulice Kosmonautů, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Vítězslava Nezvala, ulice Kosmonautů, Alfonse Muchy, Vítězslava Nezvala, Kosmonautů; Objížďka - jednosměrná: ulice Kosmonautů - ulice Alfonse Muchy, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Sluneční, ulice Vítězslava Nezvala, ulice Alfonse Muchy, Kosmonautů, Sluneční, Vítězslava Nezvala, Alfonse Muchy., Vydal: Magistrát města Chomutova

silnice III/1052 (ulice Masarykovo náměstí - ulice Čs. armády), Jílové u Prahy, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , uzavírka sil. III/1052 ul. Čs. armády -Jílové u Prahy,; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 12t : pro vozidla do 12t + linky veřejné autobusové dopravy PID : ze sil. II/105 ul. Pražská po místních komunikacích ul. Jana Morávka a Tyršova na sil. III/1052 ul. Čs. Armády a opačně ; Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 12t: pro vozidla nad 12t : z Jílového u Prahy po sil. II/105 ul. Pražská na Radlík – dále po III/00315 Sulice – dále po II/603 Kamenice - na sil. II/107 a III/1052 na Jílové u Prahy a opačně , Vydal: Městský úřad Černošice

silnice II/105, Kamenný Přívoz, okr. Praha-západ: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen práce na silnici , uzavírka mostu ev.č. 105-011 na sil. II/105 Kamenný Přívoz; Objížďka - obousměrná: z Kamenného Přívozu ze sil. II/105 na sil. II/106 směr Hostěradice – Krňany – dále po III/1056 do Netvořic na sil. II/105 a opačně, Vydal: Městský úřad Černošice

silnice III/11451, Maršovice, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , uzavírka silnice č. III/11451, staničení cca km 4,189 - 4,383, Maršovice; Objížďka - obousměrná: objízdná trasa bude vedena po silnicích č. III/11447, III/11438, III/11437 a III/11451, v délce cca 15 km, Vydal: Městský úřad Benešov

místní komunikace Teplice (okres Teplice): Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , částečná uzavírka provozu na místních komunikacích v Teplicích (ul. Pod Doubravkou křižovatka ul. Novákova, ul. J. Šafaříka), Vydal: Magistrát města Teplice

silnice III/3089 (ulice Hankova), Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka silnice III/3089 (ul.Palackého, Hankova) ve Smiřicích z důvodu výstavby kanalizace a vodovodního řadu; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po silnici I/33 (Holohlavy, Černožice), ul. Revoluční (Černožice),silnice III/30810 (Černožice, Smiřice), silnice III/3089 (Smiřice) - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

silnice III/3089 (ulice Palackého), Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka silnice III/3089 (ul.Palackého, Hankova) ve Smiřicích z důvodu výstavby kanalizace a vodovodního řadu; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po silnici I/33 (Holohlavy, Černožice), ul. Revoluční (Černožice),silnice III/30810 (Černožice, Smiřice), silnice III/3089 (Smiřice) - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

silnice III/1052 (ulice Čs. armády), Jílové u Prahy, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , Objížďka po ul. Tyršova, Jana Morávka, Pionýrů

místní komunikace, Nádražní, Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , rekonstrukce ul. Nádražní -Smiřice;

silnice II/421, ul. Brněnská, Hlavní, Hodonínská, Velké Pavlovice, okr. Břeclav: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , Úplná uzavírka včetně křižovatky silnic II/421 x III/42114 a v úseku od křižovatky silnic III/42113 x II/421 po most ev. č. 421-008 směr Bořetice, na kterém je již úplná uzavírka do 31.05.2018. Důvodem úplné uzavírky je rekonstrukce silnice II/421. Objízdná trasa vozidel do 3,5 t (mimo dopravní obsluhu, link. bus a mimo vozidla stavby) ve směru na Velké Bílovice je vedena ulicí Za Dvorem a ve směru na Němčičky je vedena ulicí Dlouhou a spojovací ulicí mezi ulicemi Dlouhá a Hlavní. Objízdná trasa vozidel nad 3,5 t je vedena obousměrně po silnicích III/42115, II/425, III/4217 přes obec Starovičky a Horní Bojanovice. Dále objízdná trasa navazuje na objízdnou trasu stanovenou z důvodu uzavírky mostu č. 421-008 na silnici II/421 ve Velkých Pavlovicích., Vydal: Městský úřad Hustopeče

místní komunikace v katastru obce Jičín, okr. Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Uzavírka místních komunikací v lokalitě Lidické nám. východ (ul. Dlouhá, Příční, Luční), Vydal: Městský úřad Jičín

silnice II/603, Babice - Křiváček, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/603 (1. etapa) od křižovatky se silnicí č. III/6032 v Babicích po křižovatku s místní komunikací do Malešína v obci Křiváček.; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/107 (Týnec nad Sázavou), silnice II/106 (Benešov), silnice I/3, Poříčí nad Sázavou, silnice II/603 (ulice Benešovská) (Nespeky), Vydal: Městský úřad Říčany

ulice Žižkova, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , V Karlových Varech, k.ú. Stará Role bude uzavřena část místní komunikace ul. Žižkova - provádění stavebních prací - oprava krytu. Průjezd možný ulicí Husova, Rokycanova., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary

silnice III/4915 (ulice Zámecká), Zlín, okr. Zlín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci ve dvou etapách: sil. III/4915, I. etapa: km 0,060 - km 0,490; od Restaurace Lešná po dům č.p.294 uzlové staničení; II. etapa: km 0,490 - 1,080, od domu č.p.294 po křižovatku s ulicí Velíkovská včetně uzavírky provozu přilehlých rekonstruovaných komunikací pro pěší . Objízdná trasa: sil. III/4911, uzlový úsek č. 2, název úseku: Štípa - kostel, ul. Lešenská, sil. III/4912, uzlový úsek č. 1, název úseku: Štípa - U Doleček, ul. Nová Cesta Ve II. etapě bude umožněn průjezd MHD uzavřeným úsekem komunikace z ulice Za Dvorem na ul. Nová Cesta. Z důvodu realizace stavební akce: Rekonstrukce ul. Zámecké, Zlín - Štípa., Vydal: Magistrát města Zlína

místní komunikace, Trojanovice, okr. Nový Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Výstavba vodovodního a kanalizačniho řadu, v Trojanovicích - Dolní část Lomné, Vydal: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

silnice III/28115, Troskovice, okr. Semily: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce , ; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/27921 (Hrubá Skála), silnice I/35 (Ktová), Vydal: Městský úřad Turnov

silnice III/4793 (ulice Na Karolíně), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , Částečná uzavírka, spočívající v zjednosměrnění komunikace ve směru do centra. Omezení souvisí s uzavírkou na sil. I/11 ul Rudná., Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

silnice I/11 (ulice Rudná), Slezská Ostrava - Vítkovice, Ostrava: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla , Směr Vítkovice uzavřen pro vozidla nad 6 t. Objízdná trasa je vedena po sil. II/477 (ul. Frýdecká), II/647 (ul. Bohumínská), po D1 (směr Praha) na EXIT 361, po sil. I/56 ul. Místecká), ul. Výstavní, Rudná

silnice I/11 (ulice Rudná), Vítkovice - Slezská Ostrava, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na údržbě mostu , Objízdná trasa ve směru na Havířov je pro veškerou dopravu vedena po sil. I/56 směr D1, po D1 směr Bohumín, EXIT 365, sil. II/647 (ul. Bohumínská), II/477 (Frýdecká), Rudná

 

Статьи

Аренда автомобилей в Чехии с давними традициями

Компания Czechocar а.о. была основана уже в начале 90-х годов прошлого века и поэтому может похвастаться уже почти 20-летней историей. Основным направлением компании Czechocar являются услуги по аренде автомобилей в Чехии и других странах Европы. Наши филиалы находятся во всех крупных городах, таких как Прага, Брно, Острава, Чешские Будейовице и 77 других городах. Кроме того, наша аренда авто в Праге и других чешских городах предоставляет возможность вернуть арендованный автомобиль вне территории Чешской республики, в рамках Европейского союза, о чём можно больше прочитать на странице Односторонний прокат.

Аренда автомобилей в Праге

Естественно, практически каждая крупная компания имеет свои офисы в Праге и, конечно, Czechocar не исключение. Мы делаем все, чтобы арендовать автомобиль в Чехии нашим клиентам было просто. Основной филиал находится в Праге - в Конгрессовом центре рядом с метро Вышеград. Это место было выбрано не только благодаря его легкой доступности из центра или аэропорта, но и потому, что мы предлагаем услуги аренды автомобилей в Праге не только для индивидуальных клиентов, но и для гостей международных конференций. Другой пражский филиал находиться в пражском аэропорту Рузине прямо напротив зала прилетов. Дополнительную информацию обо всех наших филиалах Вы можете получить на странице Контакты. Надеемся, эта информация поможет вам без проблем арендовать автомобиль в Праге на необходимый срок.

Арендовать авто в Чехии с туристической программой

Аренда автомобилей Czechocar является компанией, постоянно следящей за потребностями своих клиентов и повышающей уровень их обслуживания. Более половины наших клиентов – это туристы. Поэтому мы подготовили новинку в виде Туристической программы, которая позволяет не только увидеть самые красивые места в Чешской Республике, но и получить скидку на аренду машины в Праге и других городах страны в размере до 15% от уже оплаченной суммы! Вы получаете возможность арендовать машину в Праге и совместить комфорт передвижения с интересной туристической программой. В дополнение Вы можете получить очень полезную информацию в локальных филиалах о регионе, где вы собираетесь путешествовать. Более подробную информацию Вы получите на на странице Туристическая программа.

Аренда автомобилей - Центральный офис

Аренда автомобилей Czechocar a.s.
Конгресс-центр Прага, 5. května 65, Прага 4, 140 00
Э-мейл: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (круглосуточно)

 

Аренда автомобилей в Чехии, Czechocar a.s.